Photo Album
Search this Album
Issuing Coconut Tree
November 21, 2012
Photo Album > Issuing Coconut Tree
தென்னங்கன்று விநியோகம்‏
யா/விக்ரோறியாக் கல்லூரியி்ல் தரம் 6 வகுப்பில் கல்வி கற்கும் 156 மாணவர்களுக்கு தலா இரண்டு தென்னங்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. குறுகிய காலத்தில் பயன்தரும் இத்தென்னங்கன்றுகள் தெங்கு அபிவிருத்திச் சபையின் அனுசரணையுடன் வழங்கப்பட்டபோது மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் பெற்றுச் சென்றனர்.

Published on 22/11/2012
imageimageimageimageimageimage